בסרטון הם מדברים על loop – מגדירים אותו קודם כל תחת נסויים , אבל לא מצאת את הניסויים 

בסרטון הם מדברים על loop – מגדירים אותו קודם כל תחת נסויים , אבל לא מצאת את הניסויים