הטבות לנרשמים להתנסות במערכות אלו:

במערכת רב מסר אפשר להתנסות חמישה שבועות בחינם ולדוור עד ל-600 נמענים 5 פעמים.
במערכת שלח מסר ניתן ליצור דפי נחיתה ולדוור רק ל-250 נמענים ללא תשלום ולתקופה בלתי מוגבלת.

כל שאר המידע על המערכות, כולל הדגמות וסרטוני הדרכה - תוכלו לראות לאחר שתקליקו על הקישורים. היכנסו ותתנסו בחינם. מומלץ לנסות את שתיהן ולבחור.
קרא גם בעמוד: דפי נחיתה.

התנסות חינם במערכת דיוור ויצירת דף נחיתה ב-'רב מסר'.
להתנסות חינם במערכת דיוור ויצירת דף נחיתה ב-'שלח מסר'.