מיתוג, כרטיסי ביקור ולוגו

דוגמאות לוגו:

כרטיסי ביקור

מהעבר הרחוק